Residència Assistida per a Gent Gran (Reus)

L’edifici es situa proper al CAP Marià Fortuny amb ús de residencia assistida per a gent gran amb capacitat per a 72 places distribuïdes en un total de 36 habitacions dobles.

El programa funcional és ben divers i inclou diferents usos: centre de dia, ampliació del centre d’atenció primària existent, cuina, menjador, dormitoris i també les corresponents zones tècniques.

Constructivament és un edifici que combina dos sistemes: la construcció tradicional ‘in situ’ i la prefabricada.

Les plantes soterrani i baixa, conjuntament amb els nuclis de les escales, s’executen mitjançant una estructura de formigó amb sostres reticulars. Les dues plantes pis es construeixen amb un sistema modular prefabricat de formigó de l’empresa ‘Compact Habit’.

Informació

  • Situació: Reus (Tarragona)
  • Any Projecte: 2009
  • Any Execució Obra: 2009-2010
  • Superfície: 3.575 m²
  • Pressupost: 3.440.670 €
  • Encàrrec: AJUNTAMENT DE REUS