Institut d’Educació Secundària ‘IES Ramon Berenguer IV’ (Amposta)

El centre es va construir l’any 1957 com a escola de formació professional, es tracta d’una de les primeres escoles de pur estil racionalista realitzades després de la guerra Civil.

L’any 1991 per iniciativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es va dur a terme un programa d’actuació general de les diverses obres a realitzar en el centre.

Es tractava doncs, de fer reviure un edifici d’un valor arquitectònic important, però a la vegada també amb un grau de deteriorament avançat, per tant calia iniciar de forma imminent el seu arranjament.

Es va dissenyar un esquema d’actuació a desenvolupar en diferents fases: la primera corresponia al gimnàs i vestuaris, la segona al bar menjador i les aules complementàries, la tercera a la sala de professors, nous laboratoris i aules, i finalment la quarta fase, a una ampliació per a aules de tecnologia.

Informació

  • Situació: Amposta (Tarragona)
  • Any Projecte: 1992-1996
  • Any Execució Obra: 1992-1997
  • Superfície: 2.356 m²
  • Pressupost: 885.757 €
  • Encàrrec: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT