Institut d’Educació Secundària ‘IES Martí l’Humà’ (Montblanc)

Fora del recinte emmurallat de Montblanc, en una zona on hi ha altres equipaments, es situa l’Institut d’Educació Secundària ‘IES Martí l’Humà’.

La intervenció a realitzar pretén integrar de forma estructurada les diferents parts del centre, tant les existents com les de nova creació.

Es dissenya un recorregut tangencial en el sentit sud-nord que acaba en el gimnàs de nova creació. En l’altre extrem d’aquest recorregut hi ha l’accés al recinte.

L’ampliació pròpiament dita, es disposa com a prolongació dels cossos laterals de l’edifici existent. En el costat del carrer Guardia dels Prats, les aules d’ESO i els laboratoris, en l’altre costat el menjador, l’associació d’alumnes i APA. Aquestes dues peces queden unides de forma elevada pel cos dels Departaments.

Seguint el recorregut sud-nord, i una vegada creuada la rasa del Mas de Bulló, es situa el gimnàs de forma semisoterrada, i també una zona arbrada que queda al seu davant. En la resta de l’espai lliure, es col·loquen dues pistes poliesportives.

Informació

  • Situació: Montblanc (Tarragona)
  • Any Projecte: 1999
  • Any Execució Obra: 1999-2000
  • Superfície: 4.957 m²
  • Pressupost: 1.806.255 €
  • Encàrrec: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT