Hospital Universitari de Sant Joan (Reus)

L’hospital és al centre de la ciutat de Reus just davant del Mercat central. Ocupa l’illa entre els carrers Sant Joan, Vapor Nou, Jacint Barrau i President Companys.

El principi que va regir en el disseny del conjunt, era definir un recorregut clar que fes entendre el centre com una idea unitària i no com una suma d’edificis de diferents èpoques. Per això un dels primers punts de partida, fou unificar l’entrada dels usuaris pel carrer Sant Joan, tot diferenciant-la de les ambulàncies.

La primera actuació va comportar l’arranjament de l’edifici històric, d’estil renaixentista, per a destinar-lo a serveis administratius.

Posteriorment, al llarg dels anys, s’han anat conformant diverses ampliacions per a altres usos: urgències, consultes externes, unitat de cures intensives, proves especials, laboratori i unitats d’hospitalització.

Informació

  • Situació: Reus (Tarragona)
  • Any Projecte: 1988-1996
  • Any Execució Obra: 1990-1998
  • Superfície: 16.806 m²
  • Pressupost: 4.131.183 €
  • Encàrrec: SAGESSA S.A.M.