Escola de Primària ‘Mediterrani’ (L’Ampolla)

L’edifici es situa en el centre del nucli de L’Ampolla.

El cos construït es situa alineat al carrer Girona. La pista poliesportiva es col·loca davant de l’edifici i es tracta com un espai públic, col·locant una filera d’arbres i una pèrgola que acompanya l’usuari fins la plataforma d’accés i pròpiament a l’edifici.

El programa funcional es desenvolupa en quatre plantes i un semisoterrani. En planta baixa s’hi disposa una gran sala per a activitats de les entitats i les agrupacions locals i la biblioteca. Les plantes primera i segona es destinen a aules amb les corresponents tutories, mentre que la planta tercera es destina a aules de preescolar. En la planta semisoterrani es situa el menjador i els laboratoris del centre.

Informació

  • Situació: L'Ampolla (Tarragona)
  • Any Projecte: 1990
  • Any Execució Obra: 1991-1992
  • Superfície: 2.351,56 m²
  • Pressupost: 917.545 €
  • Encàrrec: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT