Centre d’Atenció Primària ‘CAP Marià Fortuny’ (Reus)

El CAP es situa en el barri Fortuny de Reus per tal de donar servei a la població de la zona sud de la ciutat.

L’edificació es desenvolupa amb façana al carrer Astorga, conformant una seqüencia de prismes de dos alçades, on es disposen les dependències principals de l’edificació.

Un distribuïdor general, a doble alçada, s’interposa entre el carrer i els prismes. En aquest espai s’hi disposen els accessos, les escales, la recepció, l’ascensor i també connecta les diferents sales d’espera.

Una gran coberta en forma de ‘L’ cobreix aquest espai, aquesta pell constitueix la façana principal de l’edifici i el porxo d’accés.

La planta baixa conté l’àrea administrativa, l’àrea de medicina general i la d’atenció continuada. La planta primera conté l’àrea d’educació sanitària, l’àrea polivalent i de pediatria, això com la zona del personal sanitari.

Informació

  • Situació: Reus (Tarragona)
  • Any Projecte: 1998
  • Any Execució Obra: 1999-2000
  • Superfície: 1.441 m²
  • Pressupost: 882.732 €
  • Encàrrec: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE SANITAT