Àmbit Lúdic Esportiu ‘La Torre d’en Guiu’ (El Catllar)

La Torre d’en Guiu es situa en un solar a les afores de El Catllar, antigament utilitzat com a càmping. En un entorn delimitat pel riu Gaià i amb una important massa arbrada, l’Ajuntament volia recuperar l’àmbit com a zona lúdica i a la vegada ampliar la oferta d’activitats esportives per al poble (piscines i pistes de tenis).

La proposta es planteja com una actuació respectuosa amb l’entorn i les preexistències de l’àmbit, però amb la clara intenció de reestructurar-lo i potenciar tant el seu ús com el seu caràcter.

L’espai lliure s’organitza a través de murs que actuen a la vegada d’elements delimitadors, sistemes de contenció i bancs per als usuaris. Aquests es disposen de manera que potenciïn les circulacions principals i focalitzin les visuals cap a l’espai central del conjunt, destinat a les activitats festives del poble.

El conjunt es completa amb dos edificis que serveixen als diferents usos de l’àmbit: el primer amb el bar i els vestuaris de la piscina, i el segon amb els vestuaris i serveis tant per a les pistes esportives com per les actuacions que es desenvolupen sobre l’escenari més immediat.

Amb el propòsit de la màxima integració de la intervenció en aquest entorn privilegiat, l’edificació s’adossa als límits del solar. D’aquesta manera s’aconsegueixen dos propòsits: alliberar al màxim l’espai destinat a les activitats a l’aire lliure, així com evitar les vistes cap al solar veí utilitzat com a pàrquing de caravanes.

Per minimitzar l’impacte visual de l’actuació, s’utilitzen materials propis de la zona.

Informació

  • Situació: El Catllar (Tarragona)
  • Any Projecte: 2004
  • Any Execució Obra: 2005-2006
  • Superfície: 950 m²
  • Pressupost: 152.261 €
  • Encàrrec: AJUNTAMENT DE EL CATLLAR